poezie a povídky vlado matuška
Tak akorát Anglický park


Tak akorát Anglický park Vlado Matuška: smetiště

Tak akorát Anglický park

Rozloženína červeném buku jeden list

od jara poslouchal šumění

zežloutl zrezivěl

nebude sámstrom co si pamatuje osudy zámku dovršené

děveček podkoních i těch v krajkách jimž mléčný prs nevoněl matkou

rozložil se věkem do louky

lokty z půdy odrážíšplhával jsem po pažích a kolem krku pevně držel vítr

houpal se v sedle prstu

a s kamarády ohýbali pod korunu

rázem vystřelil jednoho

z ramenou cukalo mé první lásky

půl divoké půl tajemné čtvrt cigánského…zežloutlo zrezivělo dovršené

a lidé chodí s podzimem po kořenech

kmenům měří břicha

generace

- zrovna já to vidělVyšlapanépěšina si pamatuje kroky

a paměť je její existence která se posune jen opakovanou chybou

žije z rosy zachycené ve stéblech a plátěných bot

žije cestou

od od

k k

třebas i po stovky let

první šlápota už není vidět ale znát ječas ohýbá dobu

jednou lidé postaví most nebo chleba pekárnu

lavičku posunou

rybník se protrhne

pěšina ztratí své místo a paměť kroků zarostePlácekmezi stromy plácek daruje stín

když kolem června dusno

my vzduch v kůži posílali

a mezi pruty vstřelili radostzarůstá počítačiVykradl jsem svoji povídku

Občerstvenízaplněná sklenice vykusuje poslední vlhkost vzduchu

spojuje drobné kapky ve sražené slzy

a ty pod svou tíhou rolují dolů

na můj stůl

na vetchý překližkový tácek

a s grácií sobě vlastní přikreslují novou mapu

mapu mé žízně

vkládají ji mezi již vytvořené obrazy

opilství minulých

Stařec a pivosedí aby viděl zastávku i výčep

má své místo

kmet

vyrušený z němoty otázkou jestli napršelo

- jeho oční zornice panicky hledají správné myšlenky

které ne a ne naskočit do bouřlivého proudu přemítání

ruce se mu chvějí nadměrným vypětím

-jestli napršelo-

opakovaně si narovnává nohu

aby ji hned skrčil zpátky hluboko pod židli

-hříbky napršelo-

pozoruji - ohmatávám podstatu světa muže z chaloupky

jehož pes zajde domů jenom když tulákův hlad nejde vydržet

světa kde slepice už dávno nenesou a přesto se nikdo nenajde kdo by zabil a uvařil polévku podstatu světa neustlané postele

postele vždy napolovic prázdné a ani z půlky plné

podstatu světa kde na stěnách žluknou svatební fotografie

obrazy

na kterých je zachycen hrdý muž s širokým čelem a vysunutou bradou

-on-

mladík odhodlaný prát se s osudem nesčetných překážek i protivenství

a vedle něj stojí žena s pokorným výrazem následnice a jemným náznakem šibalstvíesenci světa kde nad stolem zůstala viset prázdná objímka

mouchy krouží zbytečně

již nenaleznou svoje slunce

ze světa vzpomínek na ženu kterou od plotny sebrala zem

sebrala ji od stolu

od vychladlého lože a dávno ji přikryla hlína

ze světa kde vrcholem týdne je úterý

-den -

kdy zajde mezi lidi na ta svoje dvě zvětralá piva - neperlivá

ze světa kdy za stolem s nadějí doufá v oslovení

kdy celý nedočkavý touží po otázce o počasí

o houbách- sedí dlouze

přeje si aby přišel vrchol zábavy celého týdne

sedmi snů

za každý den jeden

sedm nadějí osamělého člověka

který musí týden doufat jestli náhodou

náhodou

      nezaprší


formulář pro komentáře a názory k textu