poezie a povídky vlado matuška
Klasické téma


Klasické téma Poezie ze sbírky: Cestou do samoty prší tmou pruhy pomeranče

Klasické téma

Klasické téma

lidský krok
pod léta otevřeným nebem hvězdným
otvírá obydlí pot a dech

žena sténá
výstřely z pušky
krví nalitý vyprazdňuje zásobník

cizí předměty v těle
pronikají
žena muž bratři sestry ve válce
nejmocnější začne v nádor bujet
až praskne

prach zemi ozářil
jen na oka mžik hvězdný
shořel

kráčím tmou přiložit ucho na kolej


Parafráze citátu

Dejte mi pevný bod a já pohnu jsoucnem
_
svým

formulář pro komentáře a názory k textu