poezie a povídky vlado matuška
Výbrus na otisk


Výbrus na otisk Vlado Matuška: ostatní povídky

Výbrus na otiskHonzíček dospíval - mohutněl a měnil se v Jana. Dětská postýlka - rozkládací křeslo už zdaleka nestačilo potřebám muskulního těla.

I proto, když šel spát, zaháněl jeho růst obratle, až do opěradla rozloženého křesla.

A tak po každém setmění mladík bolestně přetáčel svou páteř, zjevně tolik rovnou a nepružnou. Obracel se v nesmírné snaze přizpůsobit ji zlomenému tvaru. Marně. Tehdy snil, dlouho do nocí snil. Oči měl zavřené ve tmě domova - už odrostlého domova a hledal ve světle představ. Hledal mimo reálné schránky.

Vydával se cestami, vydával se krajnou potřeb a nacházel už vyšlapané pěšiny a těmi opakovaně odkrýval stejné odpovědi. A tak přicházel stále častěji k stroji a upíral naděje k obyčejnému tlačítku. K takovému prostému tlačítku, jaké měl otec na automatu, kterým brousil hlavy motorů a mačkal jej mezi čtením novin - novin plných šmíru. Představoval si jej na své hrudi, tam kde i on má pumpu citů, jen motor vybrousit, aby se nezadřel.

‚Mám snad pumpu?‘, tázal se ustrašený před knoflíkem z otcova stroje.Janova posedlost pojistným spínačem nabývala a žil touhou vykonávat práci na obyčejný stisk na dotek cizího člověka. Chtěl, aby k němu lidé přicházeli s potřebou a on potřeby naplňoval.

S ubíhajícími dny jeho životní nutnost, nutnost spínače vzrostla, až z čistého rána se zhmotnila.

Nevěřil svému štěstí! Tam kde kdysi trčela pupeční šňůra, zrodil se Honzův technický bod.

Byl nadšený a celý zanícený vyšel mezi lidi. Radoval se v přesvědčení, že pupek přinese vše, přinese svět, lásku, vstřícnost i život. Jen až se ho lidé správně dotknou a on vykoná přání, on je najde.

Vyšel prostý a jen tak nahý do ulic, a bulváry byly plné osob se stejnými cíli, mačkali se vzájemně, tiskli se a i Jana mnohokrát semleli. Jen technicky správné zmáčknutí se nestalo. A lidé lidem byli nepříjemní a dotekům se snažili vyhnout a pro své, tak podobné cíle si vydupávali prostor a bylo v něm těsno - překáželi si v myslích. Šlapali si po rukou, chodili po hlavách a i ty žulové a kočičí z hlav nevyjímaje.Když na večer znavený Jan ve tmě smýkal plochami obratlů, přepadla jej marnost. Taková slepá - bez cest. A i ty vyšlapané odpovědi se zdály být kopřivami nad propastí. Proč?

Proč si lidé nevšimli? Vůbec jej nevnímali. Nebyl!

‚Nač by existoval?‘, ptal se.

‚Kde lidé hledají druhé?‘

‚Ano, ano, přeci v očích!‘, odpověděl si v lichou noc.

On sám tak nečinil, bál se zrady. On sám panenky pouštěl zemí, těkal v kouty, aby se nesvázaly, nesvázaly s někým, s člověkem. Proč mu asi vyrostlo tlačítku z pupku, když oči v očích budí důvěru a v očích se hledají okna, nebo studny?Ráno se lekl zjištěním, že se dívá na svou tvář, jako by stál na vlastní bradavce. Chvíli myslel, že sní špatný sen. Možná i smrt, nebo nechutný vtip - sebetrýznění. Najednou jej vyrušil pohyb. Něco se kutálelo mezi žebry a obraz se světem zaválel sudy. Pochopil – vypadla mu čiva – bulva! Zvednul ruku a hmatal v očekávání prázdné jamky a překvapený našel tlačítko. A už jej také pozoroval vlastním okem mezi jalovými prsy. Zdálo se mu dokonalé. Bylo symetrické a neosobní. Slibovalo vykonat práci bez námahy, tak jako to tátovo od výbrusů a umaštěných novin.

A nejen slibovalo, ale své sliby plnilo, jen co dostalo příležitost. Jen co vyšel mezi tekoucí masy tonoucích osob.Všedně normální lidé v davu - se dnes zbláznili a pozorovali druhé. Pozorovali, jak přichází další a další zvědavci, zvědaví, co stroj Jan provede právě jim. Tu palcem, jindy ukazováčkem vmáčkli červený bod do oční jamky, jako by nebožáka oslepili.

Zdání jen?

Ale mladíku se proces zamlouval a na strojový stisk odpovídal vcítěný, nadaný ochotník, ochotník strávený postavou božského rétora.

„Máš šikovné ruce a jsi potřebný pro mistra, ale i pro lidi. Neobávej se! Věř si!“

Stisk tlačítka.

„Tvoje dcerka Markétka tě má ráda. Pohlaď ji - poznáte spokojenost.“

Stisk. A další banalita.

„Můžeš najít štěstí, když zpomalíš, rozhlédneš se.“

Zamáčknutí a „tvá slečna se bojí zklamání, ale umí být vřelá, jen se přibliž!“

Další.

Další a další výbrus a noviny bez šmíru.

A tváře se měnily náporem automatiky, vybroušené na mikrosvěty přesně. Masky prázdna přecházely v poznání, jako by stíny okolo smyslů dávaly světlo. Co ovšem Jan neviděl, byly následné rozpaky, když se obracely a šly zpět. Nevážily si snadného, nevěřily a pachtily se dál za krabicemi, které vrstvily na odiv svého postavení, postavení ve společnosti a trýznivého blahobytu.Ale jednooký Jan neviděl.

A tentokrát před sněním Honzíka netrápila dětská postýlka, lůžko už svou podstatou provždy nevhodné. Snad ani tlaky na páteř necítil - natolik byl zaměstnaný vlastním uspokojením. Byl plný nádherných starostí o sebe a spouštěcí tlačítko. Musí jej čistit, aby se nestalo odpudivé po dotecích, po dotecích často umaštěných papilár jedinečných palců. A co, až oprýská barva? Musí jej průběžně natírat, aby výrazně svítilo a poutalo. Těšil se na dny, týdny a roky. Těšil se, jak budou spolu stárnout v opotřebení.Poprvé se stalo, že Honzík mezi lidi nešel s očekáváním a strachem z nenaplnění.

Jan dnes vyšel jistý, jistý si sebou, jistý si úspěchem a cílem. Dnes se lidí nebál a usmíval se vstříc. Hrdě nesl čelo a stavěl na odiv spínací bod, bod své podstaty a sounáležitosti. Jenže lidé nestiskli spouštěcí mechanizmus, i když jej k osobám vstřícně nakláněl. Jaké to Jan pocítil velké zklamání, když se míjeli. Kdyby si jej alespoň nevšímali, jako činili ještě před pár dny! To ale oni ne. Lidé jej pozorovali urputně a Jan viděl kolem pohrdání, pohrdání z jeho automatiky, kterou je ochotný kdykoliv a zdarma vykonat. Jiní zase cítili odpor k odlišnosti. K odlišnosti vzhledu jednookého, co je – je osoby vidí o rozměr méně. Štítili se jej za bláznovství, kterým se nabízel tak odhaleně, tak odhaleně ukazoval sebe.

Nenáviděli jej v průniku svých povrchností a svých marností, které se jim vtíraly do mozků, kdykoliv pohlédli na tak prosté a přímé tlačítko.

A protože se dál hnali za svými krabicemi, za konstrukcemi nadřazeností, byli bezcitní, bez empatií k němu, jako ke všem. Viděli pouze Jana zrůdu.

A vůbec, vůbec jim lidem, jim davům nenapadlo, že dnes za tmy dětská postýlka zlomí jednu páteř a milostně zaslepí dvojrozměrné oko. Zemřel, nebo dospěl.

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Concerning lyrik.cz autor komentu: Randy


Concerning lyrik.cz
Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site lyrik.cz. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Do you have a leaky bucket to autor komentu: Eric


Do you have a leaky bucket to
Hello,

Running a website like lyrik.cz is a lot like trying to fill a leaky bucket.

You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out...

But today I wanted to address the \"leaky bucket\" eff

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Do you have a leaky bucket to autor komentu: Eric


Do you have a leaky bucket to
Hello,

Running a website like lyrik.cz is a lot like trying to fill a leaky bucket.

You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out...

But today I wanted to address the \"leaky bucket\" eff

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Do You Want Up to 100X More Co autor komentu: Eric


Do You Want Up to 100X More Co
Hello,

You have a website, right?

Of course you do. I found lyrik.cz today.

It gets traffic every day – that you’re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating social media,

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Do You Want Up to 100X More Co autor komentu: Eric


Do You Want Up to 100X More Co
Hello,

You have a website, right?

Of course you do. I found lyrik.cz today.

It gets traffic every day – that you’re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating social media,

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Do You Want Up to 100X More Co autor komentu: Eric


Do You Want Up to 100X More Co
Hello,

You have a website, right?

Of course you do. I found lyrik.cz today.

It gets traffic every day – that you’re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating social media,

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Discovering your customers autor komentu: Hannah


Discovering your customers
Hey nice site. You seem like a hard working company, Im sure you do well.

What if you had even more sales or customers, would you be able to keep up?

We direct people that are interested in your products / services to you. Discover how we c

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: You deserve more clients for l autor komentu: Eric


You deserve more clients for l
Hello,

You know it’s true.

Your competition just can’t hold a candle to the way you DELIVER real solutions to your customers at lyrik.cz

But it’s a shame when good people who need what you have to offer wind up settling for second best or e

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: A quick trip to a tomorrow of autor komentu: Eric


A quick trip to a tomorrow of
Hello,

Let’s take a quick trip to Tomorrow-land.

I’m not talking about a theme park, I’m talking about your business’s future…

Don’t worry, we won’t even need a crystal ball.

Just imagine…

… a future where the money you

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Instagram Growth for lyrik.cz autor komentu: Megan


Instagram Growth for lyrik.cz
Hi,
I had a look at your Instagram Instagram and it looks pretty good.

The question I have is this, is your Instagram giving you the traffic and engagement that you deserve?

We help people organically increase their followers and engagement

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: It’s all about Perfect Timing autor komentu: Eric


It’s all about Perfect Timing
Hello lyrik.cz,

People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?”

It’s simple.

TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time.

- NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve ch

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Obtaining your customers autor komentu: Savannah


Obtaining your customers
You look like a solid company based on your site, I assume you do well.

Do you have the infrastructure/sales/support in place to handle considerably more sales?

We find people that are interested in your niche and send them to you. Discover how we

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: It’s all about Perfect Timing autor komentu: Eric


It’s all about Perfect Timing
Hello lyrik.cz,

People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?”

It’s simple.

TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time.

- NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve ch

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Additional Website Exposure autor komentu: Katherine


Additional Website Exposure
After landing on your website, I will say its a pretty good site. ;)

Have you ever found it difficult to get a lot of traffic to your site?

Discover how we can send you guaranteed visitors that are want to know more about your niche.

https:

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Guest Post on Website autor komentu: George


Guest Post on Website
Would you be interested in submitting a guest post on georgemartjr.com or possibly allowing us to submit a post to lyrik.cz ? Maybe you know by now that links are essential
to building a brand online? If you are interested in submitting a post and obtain

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Women\'s Clothing and Apparel autor komentu: Belle


Women\'s Clothing and Apparel
Women\'s Clothing and Apparel Email Lists and Mailing Lists

Women\'s apparel and clothing store database is a collection of the contact details of virtually all women\'s clothing and apparel stores (including nightwear and lingerie stores) from around

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Extra Website Exposure autor komentu: Katherine


Extra Website Exposure
After going to your website, I will say its a pretty great site. :)

Have you ever discovered it to be challenging to get enough traffic to your site?

Discover how we can get you guaranteed people that are interested in your niche.

https://v

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Do You Want Up to 100X More Co autor komentu: Eric


Do You Want Up to 100X More Co
Hey,

You have a website lyrik.cz, right?

Of course you do. I am looking at your website now.

It gets traffic every day – that you’re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: website traffic autor komentu: Madison


website traffic
Hi,
Your website seems to indicate that you have a successful business, but could you handle even more customers?

We provide targeted website visitors that you can convert into leads and customers.

We also offer a 7 day free trial so you have

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Women\'s Clothing and Apparel autor komentu: Jung


Women\'s Clothing and Apparel
Women\'s Clothing and Apparel Email Lists and Mailing Lists

Women\'s apparel and clothing store database is a collection of the contact details of virtually all women\'s clothing and apparel stores (including nightwear and lingerie stores) from around

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: question autor komentu: Johnie


question
Hi

I have a question, i see a lot of products in this shop http://bit.ly/SurveillanceSystem23 that you also sell in your shop.
But there items are 42% cheaper, well my question is what is the difference between your webshop and theirs,
is it the qual

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: How to convert website visitor autor komentu: Eric


How to convert website visitor
Hi,

My name is Eric and I was looking at a few different sites online and came across your site lyrik.cz. I must say - your website is very impressive. I am seeing your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 perc

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: FINAL NOTICE lyrik.cz DOMAIN autor komentu: Lucas


FINAL NOTICE lyrik.cz DOMAIN
FINAL NOTICE
Attention: lyrik.cz

Contact: +1(585)542-1050

Attention: Domain Owner OR Accounts Payable
www.lyrik.cz

Requested Reply: December 16, 2019


We shall appreciate if you contact us at: +1(585)542-1050 for more information.
Failure

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: It’s all about Perfect Timing autor komentu: Eric


It’s all about Perfect Timing
Hello lyrik.cz,

People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?”

It’s simple.

TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time.

- NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve ch

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Christmas autor komentu: Erin


Christmas
Hi,
Will you get as much business this Christmas season as you hope for?

Do you have a plan in place to get the customers to your site?

We can help drive targeted customers to your site this holiday season:
https://qualitywebtraffic.top/up/?=lyrik

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: missing autor komentu: Nicole


missing
Hey, I know this up coming time is going to be slammed with the holidays, but are you missing potential customers?

How about even more customers, could you handle them?

Discover how we can drive more visitors for you:
https://finestwebtraffic.top/u

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Re: Best Offer For lyrik.cz autor komentu: Bradleysoups


Re: Best Offer For lyrik.cz
Hi

Buy all styles of Oakley & Ray Ban Sunglasses only 19.95 dollars. If interested, please visit our site: supersunglasses.online


Have a great time,

Výbrus na otisk Vlado Matuška: ostatní povídky - lyrik.cz

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Any interest? autor komentu: Valerie


Any interest?
Hi,

I\'m inviting a small group of businesses to test our new web traffic-increase tool, with no obligation or strings attached.

>> Yes, I\'m interested -- click here for more information:
URL

What we\'re offering:
-- Up to 30,000 unique visito

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Rank lyrik.cz locally autor komentu: Mike


Rank lyrik.cz locally

If you`ll ever need New Local SEO strategies for 2020

Please consider our local SEO plan strategy
https://www.ghostdigital.co/product/local-seo-package/

Mike Stonge
ghostdigital.mike@gmail.comKOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: lyrik.cz SEO autor komentu: Brooke


lyrik.cz SEO
Hi,
You have a great website. May I ask how your SEO is doing?

Do you have enough people coming to your website?

We can help improve your SEO.

https://businessseo1.top/wal/?=lyrik.cz

Regards,
Brooke
SEO Expert

964 E.

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: A quick trip to a tomorrow of autor komentu: Eric


A quick trip to a tomorrow of

Hi,

My name is Eric and I was looking at a few different sites online and came across your site lyrik.cz. I must say - your website is very impressive. I am seeing your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 pe

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: How was 2019? autor komentu: Annie


How was 2019?
Hey - Great site. I bet you did well in 2019, right?

Would you like to do even better in 2020?

We can help drive targeted visitors to your site in 48 hours:

https://bestwebtraffic.top/up/?=lyrik.cz

Start a free trial and get up to 30,000 uniqu

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Request for quotation autor komentu: Everette Kessell


Request for quotation

As per your inquiry, here is your unique domains backlinks package quotation and options for lyrik.cz

https://www.arteseo.co/quotation/

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Not enough? autor komentu: Sharron


Not enough?
Hey! How\'s business so far this year?

Could you use more customers? A lot more?

Check out how we can drive more visitors to your website:
https://primewebtraffic.xyz/up?=lyrik.cz

Best wishes in 2020,
SharronPrime Web Traffic
2764 Plea

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Es gibt immer noch keine Heilu autor komentu: Nelle


Es gibt immer noch keine Heilu
Sehr geehrter,
Dies ist Flora von Personal Care Promotions.

Gesichtsmasken in guter Qualität, die von der FDA / CE / PMDA zertifiziert wurden, können Sie und Ihre Familie schützen.
 
Hier möchten wir Ihnen sagen, dass wir eine große Anzahl von

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Regarding lyrik.cz autor komentu: Yong


Regarding lyrik.cz
Hello

Buy N95 Face Mask and Medical Face Mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. The price begins at $1.49 each. If interested, please visit our site: thefacemask.online

Kind Regards,

Poezie a povídky Vlado Matuška - lyri

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Data Scraping and SEO Services autor komentu: Albertha


Data Scraping and SEO Services
Hi

By way of an introduction, my name is Sergey and I am the owner of Creative Bear Tech, a web site data scraping and computer software company located in London, UK. We mostly deal with B2B businesses by helping them to get in touch with their custom

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: 24-48 hours autor komentu: Kimberely


24-48 hours
Hi,

My name is Kimberely Graham. I\'m reaching out to businesses who want to dramatically boost their website traffic in 24-48 hours.

Any interest? Here\'s how it works:
https://maxprimetraffic.xyz/up?=lyrik.cz

Sincerely,
Kimberely
Targeted Vi

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Quality 500 web2 Article propr autor komentu: Mike


Quality 500 web2 Article propr
hi there
Buy 500 web2 Articles backlinks, unique content, high DA Domains
and increase Ranks and SEO value for lyrik.cz

Start getting more leads and sales from your website

You can read more details about our service here
https://www.monkeydigita

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: I will help you write on your autor komentu: David


I will help you write on your
Hey there my name is David,

I want to first start by saying your site is remarkable!

I feel like you can utilize a bit more text material though.. and I know it\'s rather irritating developing it all yourself.

Do you happen to also have issues ma

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Want the truth? autor komentu: Crystal


Want the truth?
Hi,

You probably get a ton of emails about \"getting on the first page of Google.\"

Too bad most of them are SCAMS.

If you REALLY want to rank higher, you absolutely need to get this one part right:
https://moreseotraffic.top/wal/?=lyrik.cz

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Guest Post Suggestion autor komentu: Zoe


Guest Post Suggestion
Hi,

How are you doing? I aim to provide you a high quality, free of cost guest post article for your amazing website. I can send you some really great topic ideas for this purpose which would be relevant to your website niche for sure.

If my topic i

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Too late autor komentu: Sarah


Too late
Hey, I know things are crazy right now, but do you need more customers?

Don\'t wait until this crisis is over -- it could be too late.

We can send up to 30,000 targeted visitors to your website, starting THIS WEEK.

https://primetraffic.club/up?=l

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: re: Your 6 months unlimited tr autor komentu: Mike


re: Your 6 months unlimited tr
here is your lyrik.cz 6 months traffic quote
https://www.arteseo.co/unlimited-traffic/


KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: autor komentu: LavondaLooking for top quality Greek and Turkish Marble products? We\'ve been in business for over 38 years and offer everything from countertops to mosaics and tiles. Discounts available for contractors and wholesale buyers. Check out our website now: https://b

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: DA 96 Do-follow Backlink from autor komentu: Claudia


DA 96 Do-follow Backlink from
Hi, We are wondering if you would be interested in our service, where we can provide you with a dofollow link from Amazon (DA 96) back to lyrik.cz?

The price is just $87 per link, via Paypal.

To explain what DA is and the benefit for your website, a

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Have you seen this review abou autor komentu: Dave


Have you seen this review abou
Hi

Does your business stand out online with GREAT Google reviews?

\"84% Of People Trust Online Reviews As Much As A Personal Recommendation\"

We provide custom 5 star Custom Google reviews for your business

Just tell us what you want your revi

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Explainer Videos for lyrik.cz autor komentu: Barbara


Explainer Videos for lyrik.cz
Hi,

We\'d like to introduce to you our explainer video service which we feel can benefit your site lyrik.cz.

Check out some of our existing videos here:
https://www.youtube.com/watch?v=zvGF7uRfH04
https://www.youtube.com/watch?v=MOnhn77TgDE
https

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: GMB Quote autor komentu: Mike


GMB Quote

Here is your quotation regarding the promotion of your Google Maps listing

https://www.ghostdigital.co/google-maps-citations/


KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Help autor komentu: Sherri


Help
Hi,

Did you hear on the news how some businesses are doing really well right now? It\'s because more people are at home, searching the Internet for products and services.

We\'re one of the companies that is helping these businesses get more customer

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Help for businesses autor komentu: Alison


Help for businesses
Hi,

Has your business lost customers due to COVID-19?

We might be able to help.

https://positivemarketingdept.top/up?=lyrik.cz

We\'re throwing a lifeline to businesses by sending targeted visitors to their websites.

If you\'re interested,

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Want the truth? autor komentu: Crystal


Want the truth?
Hi,

You probably get a ton of emails about \"getting on the first page of Google.\"

Too bad most of them are SCAMS.

If you REALLY want to rank higher, you absolutely need to get this one part right:
https://moreseotraffic.top/wal/?=lyrik.cz

formulář pro komentáře a názory k textu