poezie a povídky vlado matuška
Výbrus na otisk


Výbrus na otisk Vlado Matuška: ostatní povídky

Výbrus na otiskHonzíček dospíval - mohutněl a měnil se v Jana. Dětská postýlka - rozkládací křeslo už zdaleka nestačilo potřebám muskulního těla.

I proto, když šel spát, zaháněl jeho růst obratle, až do opěradla rozloženého křesla.

A tak po každém setmění mladík bolestně přetáčel svou páteř, zjevně tolik rovnou a nepružnou. Obracel se v nesmírné snaze přizpůsobit ji zlomenému tvaru. Marně. Tehdy snil, dlouho do nocí snil. Oči měl zavřené ve tmě domova - už odrostlého domova a hledal ve světle představ. Hledal mimo reálné schránky.

Vydával se cestami, vydával se krajnou potřeb a nacházel už vyšlapané pěšiny a těmi opakovaně odkrýval stejné odpovědi. A tak přicházel stále častěji k stroji a upíral naděje k obyčejnému tlačítku. K takovému prostému tlačítku, jaké měl otec na automatu, kterým brousil hlavy motorů a mačkal jej mezi čtením novin - novin plných šmíru. Představoval si jej na své hrudi, tam kde i on má pumpu citů, jen motor vybrousit, aby se nezadřel.

‚Mám snad pumpu?‘, tázal se ustrašený před knoflíkem z otcova stroje.Janova posedlost pojistným spínačem nabývala a žil touhou vykonávat práci na obyčejný stisk na dotek cizího člověka. Chtěl, aby k němu lidé přicházeli s potřebou a on potřeby naplňoval.

S ubíhajícími dny jeho životní nutnost, nutnost spínače vzrostla, až z čistého rána se zhmotnila.

Nevěřil svému štěstí! Tam kde kdysi trčela pupeční šňůra, zrodil se Honzův technický bod.

Byl nadšený a celý zanícený vyšel mezi lidi. Radoval se v přesvědčení, že pupek přinese vše, přinese svět, lásku, vstřícnost i život. Jen až se ho lidé správně dotknou a on vykoná přání, on je najde.

Vyšel prostý a jen tak nahý do ulic, a bulváry byly plné osob se stejnými cíli, mačkali se vzájemně, tiskli se a i Jana mnohokrát semleli. Jen technicky správné zmáčknutí se nestalo. A lidé lidem byli nepříjemní a dotekům se snažili vyhnout a pro své, tak podobné cíle si vydupávali prostor a bylo v něm těsno - překáželi si v myslích. Šlapali si po rukou, chodili po hlavách a i ty žulové a kočičí z hlav nevyjímaje.Když na večer znavený Jan ve tmě smýkal plochami obratlů, přepadla jej marnost. Taková slepá - bez cest. A i ty vyšlapané odpovědi se zdály být kopřivami nad propastí. Proč?

Proč si lidé nevšimli? Vůbec jej nevnímali. Nebyl!

‚Nač by existoval?‘, ptal se.

‚Kde lidé hledají druhé?‘

‚Ano, ano, přeci v očích!‘, odpověděl si v lichou noc.

On sám tak nečinil, bál se zrady. On sám panenky pouštěl zemí, těkal v kouty, aby se nesvázaly, nesvázaly s někým, s člověkem. Proč mu asi vyrostlo tlačítku z pupku, když oči v očích budí důvěru a v očích se hledají okna, nebo studny?Ráno se lekl zjištěním, že se dívá na svou tvář, jako by stál na vlastní bradavce. Chvíli myslel, že sní špatný sen. Možná i smrt, nebo nechutný vtip - sebetrýznění. Najednou jej vyrušil pohyb. Něco se kutálelo mezi žebry a obraz se světem zaválel sudy. Pochopil – vypadla mu čiva – bulva! Zvednul ruku a hmatal v očekávání prázdné jamky a překvapený našel tlačítko. A už jej také pozoroval vlastním okem mezi jalovými prsy. Zdálo se mu dokonalé. Bylo symetrické a neosobní. Slibovalo vykonat práci bez námahy, tak jako to tátovo od výbrusů a umaštěných novin.

A nejen slibovalo, ale své sliby plnilo, jen co dostalo příležitost. Jen co vyšel mezi tekoucí masy tonoucích osob.Všedně normální lidé v davu - se dnes zbláznili a pozorovali druhé. Pozorovali, jak přichází další a další zvědavci, zvědaví, co stroj Jan provede právě jim. Tu palcem, jindy ukazováčkem vmáčkli červený bod do oční jamky, jako by nebožáka oslepili.

Zdání jen?

Ale mladíku se proces zamlouval a na strojový stisk odpovídal vcítěný, nadaný ochotník, ochotník strávený postavou božského rétora.

„Máš šikovné ruce a jsi potřebný pro mistra, ale i pro lidi. Neobávej se! Věř si!“

Stisk tlačítka.

„Tvoje dcerka Markétka tě má ráda. Pohlaď ji - poznáte spokojenost.“

Stisk. A další banalita.

„Můžeš najít štěstí, když zpomalíš, rozhlédneš se.“

Zamáčknutí a „tvá slečna se bojí zklamání, ale umí být vřelá, jen se přibliž!“

Další.

Další a další výbrus a noviny bez šmíru.

A tváře se měnily náporem automatiky, vybroušené na mikrosvěty přesně. Masky prázdna přecházely v poznání, jako by stíny okolo smyslů dávaly světlo. Co ovšem Jan neviděl, byly následné rozpaky, když se obracely a šly zpět. Nevážily si snadného, nevěřily a pachtily se dál za krabicemi, které vrstvily na odiv svého postavení, postavení ve společnosti a trýznivého blahobytu.Ale jednooký Jan neviděl.

A tentokrát před sněním Honzíka netrápila dětská postýlka, lůžko už svou podstatou provždy nevhodné. Snad ani tlaky na páteř necítil - natolik byl zaměstnaný vlastním uspokojením. Byl plný nádherných starostí o sebe a spouštěcí tlačítko. Musí jej čistit, aby se nestalo odpudivé po dotecích, po dotecích často umaštěných papilár jedinečných palců. A co, až oprýská barva? Musí jej průběžně natírat, aby výrazně svítilo a poutalo. Těšil se na dny, týdny a roky. Těšil se, jak budou spolu stárnout v opotřebení.Poprvé se stalo, že Honzík mezi lidi nešel s očekáváním a strachem z nenaplnění.

Jan dnes vyšel jistý, jistý si sebou, jistý si úspěchem a cílem. Dnes se lidí nebál a usmíval se vstříc. Hrdě nesl čelo a stavěl na odiv spínací bod, bod své podstaty a sounáležitosti. Jenže lidé nestiskli spouštěcí mechanizmus, i když jej k osobám vstřícně nakláněl. Jaké to Jan pocítil velké zklamání, když se míjeli. Kdyby si jej alespoň nevšímali, jako činili ještě před pár dny! To ale oni ne. Lidé jej pozorovali urputně a Jan viděl kolem pohrdání, pohrdání z jeho automatiky, kterou je ochotný kdykoliv a zdarma vykonat. Jiní zase cítili odpor k odlišnosti. K odlišnosti vzhledu jednookého, co je – je osoby vidí o rozměr méně. Štítili se jej za bláznovství, kterým se nabízel tak odhaleně, tak odhaleně ukazoval sebe.

Nenáviděli jej v průniku svých povrchností a svých marností, které se jim vtíraly do mozků, kdykoliv pohlédli na tak prosté a přímé tlačítko.

A protože se dál hnali za svými krabicemi, za konstrukcemi nadřazeností, byli bezcitní, bez empatií k němu, jako ke všem. Viděli pouze Jana zrůdu.

A vůbec, vůbec jim lidem, jim davům nenapadlo, že dnes za tmy dětská postýlka zlomí jednu páteř a milostně zaslepí dvojrozměrné oko. Zemřel, nebo dospěl.

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: I have news for you autor komentu: Cole


I have news for you
Are you tired of missing out on prime real estate investment opportunities? Look no further. Introducing BirdDogBot, the ultimate solution for finding hidden gems in the market.

With BirdDogBot, you can:

- Uncover lucrative real estate deals before

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Hello lyrik.cz Owner! autor komentu: Bret


Hello lyrik.cz Owner!
We are now accepting submissions to our business directory, you can submit http://lyrik.cz for free at our new site here: http://freesubmission.12com.xyz/

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Buy Website Traffic autor komentu: Maxine


Buy Website Traffic
Dear Sir,

We provide country targeted website visitors and social media services.
Website Traffic, SEO Services, Backlinks, Classified ADS, Social Followers
Google Reviews, Trustpilot Reviews etc

If you are interested then please visit our website

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Samual Ashmore autor komentu: Samual


Samual Ashmore
Hello there

I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It's really easy to put on and take off - in just 2 seconds - and it's personalized for each dog.
Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Buy Website Traffic autor komentu: Herman


Buy Website Traffic
Dear Sir,

We provide country targeted website visitors and social media services.
Website Traffic, SEO Services, Backlinks, Classified ADS, Social Followers
Google Reviews, Trustpilot Reviews etc

If you are interested then please visit our website

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Google Visitors autor komentu: Denisha


Get Google Visitors
Get Search engine marketing services to drive natural and organic targeted visitors and boost
your on the internet visibility in key search engines.
Enhance your profits with our confirmed
techniques and professional workforce.

We offer backlinks

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Ralf Illingworth autor komentu: Ralf


Ralf Illingworth
Hi

Is your dog's nails getting too long? If you're tired of going to the vet or groomer to get them trimmed, why not try PawSafer™?
With PawSafer™, you can trim your dog's nails from the comfort of your own home, and it only takes a few minutes

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Hi lyrik.cz Owner. autor komentu: Theda


Hi lyrik.cz Owner.
We will create a custom website design tailored to your specific business needs,
which are of the highest quality at affordable prices.

FREE BASIC MOCK-UP DESIGN BEFORE WORK JUST MESSAGE ME

Services Offered by us :-

1. Website Design
2. Graphic

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: To the lyrik.cz Webmaster! autor komentu: Eulah


To the lyrik.cz Webmaster!
How would you like hot leads from tomorrow,? We can run unlimited leads campaign for you just like this one you got from us today via your website contact form :-) plus more verticals. Come say hello if you need more clients from tomorrow. We Retained 8

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: To the lyrik.cz Webmaster! autor komentu: Eulah


To the lyrik.cz Webmaster!
How would you like hot leads from tomorrow,? We can run unlimited leads campaign for you just like this one you got from us today via your website contact form :-) plus more verticals. Come say hello if you need more clients from tomorrow. We Retained 8

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Shay Foltz autor komentu: Shay


Shay Foltz
New Multifunction Waterproof Backpack

The best ever SUPER Backpack: Drop-proof/Scratch-resistant/USB Charging/Large capacity storage

50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

Buy now: https://thebackpack.co

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Dear lyrik.cz Administrator! autor komentu: Louvenia


Dear lyrik.cz Administrator!
Dear Sir,

We provide country targeted website visitors from
USA, CANADA, UNITED KINGDOM,WORLDWIDE ANY COUNTRY

We Also Provide SEO Services, Backlinks, Google Reviews, Classified ADS, Social Followers etc
If you are interested then please visit our

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: referral for lyrik.cz autor komentu: Peer


referral for lyrik.cz
Hi,

My name is Peer (not an AI haha), I noticed most agency owners are frustrated by the time-consuming and manual process of prospecting for new healthcare clients.

You're always struggling to stand out in a competitive market.

You're tired of

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Výbrus na otisk Vlado Matuška: autor komentu: Nicolas


Výbrus na otisk Vlado Matuška:
Hi

Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™.

50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time.

Buy now: https://thawking.co

All the best,

Nicolas

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Question? autor komentu: Lin


Question?
The Healthcare, Medicine & Wellness Industries Need You: Are You Ready to Make a Difference Without Sacrificing Your Ethics?

Hi - do you want access to a reliable source of new clients in the healthcare, medicine, and wellness industries?

Pre-launch

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: lyrik.cz <> GetClientsMD autor komentu: Carrol


lyrik.cz <> GetClientsMD
Hi, this isn’t my usual approach to sharing value, but I had a hunch this could help you.

It's called a 'definitive' database to quickly build relationships & email tons of key decision makers in the healthcare, medicine & wellness industries, withou

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Dear lyrik.cz Administrator! autor komentu: Silvia


Dear lyrik.cz Administrator!
Dear Sir,

We are providing High quality SEO service which will Increases Website Traffic
and Keyword Ranking of your website.

If you are interested Please contact me in the email id below.

websboostservices@gmail.com

Our package pricing deta

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Marisa Dynon autor komentu: Marisa


Marisa Dynon
Good Morning

The New Powerful LED Flashlight is The Perfect Flashlight For Any Situation!

The 3,000 Lumens & Adjustable Zoom gives you the wide field of view and brightness other flashlights don’t have.

50% OFF + Free Shipping! Get it Now: ht

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: The Ultimate FREE Tool For You autor komentu: Lester


The Ultimate FREE Tool For You
All You have to do is type in this command: "write me a personalized email to (LINK) asking (ANY REASON). Voila you will have your email crafted to the desired company and ready in seconds with the most up to date AI tech. (and much more)

Are you tire

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: what could have i done better? autor komentu: Shelley


what could have i done better?
Agencies feel fulfilled knowing they're making a real difference in the healthcare, medicine and wellness industries. How can you replicate that positive impact? Often it’s due to certainty around being able to stand out in a crowded market. Sign up and

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Google Visitors autor komentu: Manie


Get Google Visitors
Dear Sir,

We are providing High quality SEO service which will Increases Website Traffic
and Keyword Ranking of your website.

If you are interested Please reply me

websboostservices@gmail.com

Our package pricing details :

1. 3 keyword SE

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: re: collaboration request autor komentu: Shannon


re: collaboration request
Hi there,

My name is Shannon from Monkey Digital,

Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35%
That's right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.

Simply register with us, generate your affiliate l

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Best Offer For lyrik.cz autor komentu: Carissa


Best Offer For lyrik.cz
World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping!

Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain!
Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes.

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Google Reviews autor komentu: Marco


Get Google Reviews
Get Google Reviews for your business reputation.

It’s very important for your business.
Because customers first time see your reviews and make a decision about your business.
Reviews Go a Vital role for business & it can often be the crucial tiebre

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: now in autor komentu: Horacio


now in
Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat!

Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! It's perfect for beach, picnic, camping or hiking.

Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Mat!

Get Yours Here: https://mag

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Your search is over autor komentu: Madge


Your search is over
Hi this is going to be quick - so we will send you 1,000+ handpicked healthcare, medicine & wellness clients leads every month in your inbox.

These are not normal leads. These are not collected using any scrapers, ai and robots. These are handpicked bu

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Are you still in business? autor komentu: Lela


Are you still in business?
While browsing through the site, I did notice that the page loading speed appeared to be slower than optimal. Site speed is a vital factor in providing a satisfying user experience, and it also affects search engine rankings. A slow website might deter vi

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: free delivery autor komentu: Kristie


free delivery
Hello

Looking to improve your posture and live a healthier life? Our Medico Postura™ Body Posture Corrector is here to help!

Experience instant posture improvement with Medico Postura™. This easy-to-use device can be worn anywhere, anytime –

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Weight Loss Ice Hack Guarantee autor komentu: Mammie


Weight Loss Ice Hack Guarantee
Alpilean ICE HACK Weight Loss
Tested Guaranteed 100% Weight Loss Supplement
Currently On Sale
Get Your Loved Ones Weight Right With This Miracle Supplement
Check it here: https://bit.ly/40Li7fT

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Weight Loss Ice Hack Guarantee autor komentu: Mammie


Weight Loss Ice Hack Guarantee
Alpilean ICE HACK Weight Loss
Tested Guaranteed 100% Weight Loss Supplement
Currently On Sale
Get Your Loved Ones Weight Right With This Miracle Supplement
Check it here: https://bit.ly/40Li7fT

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Weight Loss Ice Hack Guarantee autor komentu: Bettina


Weight Loss Ice Hack Guarantee
Alpilean ICE HACK Weight Loss
Tested Guaranteed 100% Weight Loss Supplement
Currently On Sale
Get Your Loved Ones Weight Right With This Miracle Supplement
Check it here: https://bit.ly/40Li7fT

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Výbrus na otisk Vlado Matuška: autor komentu: Sara


Výbrus na otisk Vlado Matuška:
Hi,

I hope you're doing well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released.

The bags are waterproof and anti-theft, and have a built-in USB cable that can recharge your phone while you're on the go.

Bo

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Hello lyrik.cz Owner! Unleash autor komentu: Clifford


Hello lyrik.cz Owner! Unleash
Do you need help to create a website that truly reflects your brand and captivates your audience? We have a game-changing solution for you! Introducing our cutting-edge AI-powered website building service, your key to an exceptional online presence.

In

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Noticed on Instagram: Gain autor komentu: Libby


Get Noticed on Instagram: Gain
Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
- People follow you because they are interested in you, increasing likes,

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Shalanda Loomis autor komentu: Shalanda


Shalanda Loomis
Good day,

If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: I have a question autor komentu: Michael


I have a question
Hello,

I was looking at your site and wanted to ask if you would be interested in getting one-hundred thousand emails sent out within 48 hours for just $48 - we call it our 48-Special.

I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get c

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Dear lyrik.cz Webmaster! autor komentu: Odessa


Dear lyrik.cz Webmaster!
Hi, I'm sending you this message via your contact form on your website at lyrik.cz. By reading this message you're living proof that contact form advertising works! Do you want to blast your ad to millions of contact forms? Maybe you prefer a more targete

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Výbrus na otisk Vlado Matuška: autor komentu: Andre


Výbrus na otisk Vlado Matuška:
Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat!

Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! It's perfect for beach, picnic, camping or hiking.

Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Mat!

Get Yours Here: https://mag

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Google Traffic autor komentu: Melinda


Get Google Traffic
Dear Sir,

We are providing High quality SEO service which will Increases Website Traffic
and Keyword Ranking of your website.

FREE COMPLETE SEO Report of your website in PDF Just email me.

If you are interested Please check https://buytraffics.n

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Google Traffic autor komentu: Belinda


Get Google Traffic
Dear Sir,

We are providing High quality SEO service which will Increases Website Traffic
and Keyword Ranking of your website.

FREE COMPLETE SEO Report of your website in PDF Just email me.

If you are interested Please check https://buytraffics.n

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Have a question for you autor komentu: Michael


Have a question for you
Hello,

I just wanted to see if you would be open to getting a Full-Time Virtual Assistant + an AI Agent team for one week FREE, and the best part is, there is no obligation to continue, and no credit card or payment required to try us out.

But this

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Get Google Reviews autor komentu: Lolita


Get Google Reviews
Get Google Reviews to boost your business's reputation.

This is really important for your business because when potential customers check your reviews,
it helps them decide whether they want to choose your business or not.
Reviews play a big role an

KOMENTÁŘ ke Výbrus na otisk předmět: Hello lyrik.cz Administrator! autor komentu: Sommer


Hello lyrik.cz Administrator!
I have a question. You just read this message right? That means you're now a potential customer and I can do the same thing for your business. I can blast YOUR ad to 1 million websites just like I did to yours for just $98. More pricing plans are also ava

formulář pro komentáře a názory k textu