poezie a povídky vlado matuška
Jazyková hádanka


Jazyková hádanka Vlado Matuška: smetiště

Jazyková hádankaneposedné děti přivedly strávníka

k noci

nenasyta bylhltal vše co mu předhodily

a čím víc zpíval --- tím překotněji jedl

jiskry v očích svedl

upoutat uměl - plál

jazyky hbité

rozeklál do všech stran

lidí všechen dobře znal

cestovalpravil-

kdesi milci za ruce se chytí

slíbí si odvahu když by jeden padl

pak do tmy skočí slepě cval

-nejeden se v žebrech oklamal

když jizvený sám se stal

nechtěný

_

kdysi před léty chodil

a kde chvíli stál

pole udělaljindy hradby bořil

šelmy šavlozubé v stepi honil

kámen lámal

ba i vesmír stvořil

_

ale dnes již pokročil čas

v oblouk špuntů zasyčel

a zhas

formulář pro komentáře a názory k textu