poezie a povídky vlado matuška
Jazyková hádanka


Jazyková hádanka Vlado Matuška: smetiště

Jazyková hádanka


neposedné děti přivedly strávníka
k noci
nenasyta byl

hltal vše co mu předhodily
a čím víc zpíval --- tím překotněji jedl
jiskry v očích svedl
upoutat uměl - plál
jazyky hbité
rozeklál do všech stran
lidí všechen dobře znal
cestoval

pravil-
kdesi milci za ruce se chytí
slíbí si odvahu když by jeden padl
pak do tmy skočí slepě cval
-nejeden se v žebrech oklamal
když jizvený sám se stal
nechtěný
_
kdysi před léty chodil
a kde chvíli stál
pole udělal

jindy hradby bořil
šelmy šavlozubé v stepi honil
kámen lámal
ba i vesmír stvořil
_
ale dnes již pokročil čas
v oblouk špuntů zasyčel
a zhas

formulář pro komentáře a názory k textu