poezie a povídky vlado matuška
Více buňková evoluce


Více buňková evoluce Vlado Matuška: smetiště

Více buňková evoluce





žiji díky parazitům

zabydleli se v lidstvu

líbilo se jim v člověku

v buněčných stěnách měnili savce



získali výhody naši předci

mutovali

pro šikovné parazity

hýbali námi

až ovládli zemi

skrze člověka vymýtí

vykleští



děkuji parazitům že mohu myslet

děkuji parazitům že mohu cítit

děkuji parazitům že mohu psát

děkuji parazitům že mohu parazitům děkovat



děkuji že jsem ušlechtilým člověkem

formulář pro komentáře a názory k textu