poezie a povídky vlado matuška
Od dlažby mana


Od dlažby mana Vlado Matuška: smetiště

Od dlažby manauž nebudu bohem s touhou brát člověku boha

mýtit lež - omyl_

nehodit minci žebráku

nutkavý pocit nad jícnem

krok sun krok propadat se v kratší levou

klopit oči na dlažbu …

znáte to? nehodit minci zapáchajícímu

cítit se

lhát chudobě jako lhát chudobě – už nebudu brát stříbrné vířenamáčím ruce v šligru (hustý hliněný kal)

roztáčím kruh

hmota filmem prokluzuje – roste

dočasu užitek

a když každá ruka nepevná - hroutí se masa jíl

a když přetáhnu velký oči – hroutí se masa

a když sešlápnu pedál otáček – hroutí se

a když

od středu letí

rozmetá soudržnost na cáry

jíl masauž nebudu se snažit člověku brát

se

formulář pro komentáře a názory k textu