poezie a povídky vlado matuška
Živočišné variace na maso a inteligenci


Živočišné variace na maso a inteligenci Vlado Matuška: smetiště

Živočišné variace na maso a inteligencimozek mi zbytní v nohavici
posouvám zadek v nebe
k zemi líci
Řezníkové

řeznice jménem Řezníková
dejte mi šunky ochutnat

můj jazyk bude pak - na vás básně psát
Daniele

…ale jistě jste inteligentní a v tomhle směru - by se slušelo napsat na vás
na vaše tělo
báseň jazykem hbitým - báseň nevšedních obrazů
nevšední tahů
nevšedních zvuků
rozeznít struny mezi žebry
až souzněním
probudit jsoucno v přelivu...

předvádím své nedostydky

formulář pro komentáře a názory k textu