poezie a povídky vlado matuška
Zákroky


Zákroky Vlado Matuška: smetiště

Zákroky

Rodin

v blok skály
prohlédl hluboko         víc než sousedé
kde pukliny jizví vzdech

měnil
tesal údery dlátem
a těžká slova padala v prach

kámen přivoněl potu
procitli

splav

široké paže rozpřáhnul
napnul v provazci svalů
a mezi břehy
zasténal

důvěrni mu naložili        mnohé i víc
nestrhnul v proud životy
a nové stopy umožnil
v půdě
usmál se

…další…

formulář pro komentáře a názory k textu