poezie a povídky vlado matuška
Úbytky


Úbytky možné básně do sbírky: V letním odpoledni vyfouknu Gotta

Úbytky

tma zatáhla se
stoupají proudy do sféry ztrát
nabíjí se zápory kladem

pouštím oponu víček před oslepením
jenže oranžovou krví žlutý blesk prošel

musí být ostré abych zahořel

věk je chlapec rozkročený nad ohništěm
jen zasyčí
had

sítnice děraví
vetché obrazy slepuje mozek k alegoriím z mládí
čerstvé zadky jsou - pořád jsou
jen mé ruce
zatracené nemohou hníst
nervy se rozpojily i tam – kde je prožitek prvních orgazmů?
necítím divokou šelmu
která by mne měla zardousit

formulář pro komentáře a názory k textu