poezie a povídky vlado matuška
Zákroky


Zákroky možné básně do sbírky: Za nehty rez

Zákroky

Rodinv blok skály

prohlédl hluboko     víc než sousedé

kde pukliny jizví vzdechměnil

tesal údery dlátem

a těžká slova padala v prachkámen přivoněl potu

procitlisplavširoké paže rozpřáhnul

napnul v provazci svalů

a mezi břehy

zasténaldůvěrni mu naložili      mnohé i víc

nestrhnul v proud životy

a nové stopy umožnil

v půdě

usmál se…další…

formulář pro komentáře a názory k textu